Pokud generace našich otců a dědů dokázali připravit a zrealizovat programy Apollo a Sojuz. Tak je velmi zvláštní, že teď víc jak 15 let zápasíme s tak pozemskými problémy, jako jsou počítačové viry a slabiny v operačních systémech.
Mimochodem programování je čistě lidská práce. Žádná fyzika, chemie nebo orientace v kosmickém prostoru, pouze lidská práce.

Chyby a omyly, které jsou patrné v oblasti IT se přenesly i do oblasti personalistiky.  Málo dnešních majitelů a CEO si uvědomuje, že oni jsou těmi prvními personality ve svých firmách.
Spolupracovníků je dost.  Pouze lidské zdroje jsou vyčerpané.

Definice šílenství a podoba s kyber bezpečností

20 let a stále podobné problémy. To je divné.

"Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky."
      
                                                                                                                                                                                                                                                   Albert Einstein

Nařízení GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat. GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje.

GDPR

20 let a stále se opakují podobné problémy. Není to divné ??
Máme řešení pro malé i střední firmy.

Cyber bezpečnost

Z termínu Průmysl 4.0 se stalo PR heslo.
Ve skutečnosti se jedná víc o změny uvažování lidí než o technologie.

Průmysl 4.0

Lidské zdroje a další absurdní pojmenování nefungují.
Dobrý šéf najde dobré spolupracovníky, i když se to ostatním nedaří.

Lidé nebo lidské zdroje?

Falšování otisků prstů - 1998

Už v roce 1998 jsem otestoval jak je možné zfalšovat otisk prstů.  Princip je až nebezpečně snadný. Sejme se otisk prstu a pak se na frézce na výrobu rozítek vytvoří kopie otisku prstu. Následně otiskem jednoho nebo více prstů můžete .............

 

Víc v článku

 

Současný systém výběru dálničního mýta funguje a je potřeba zajistit spolehlivého údržbáře.

Nároky na vývoj na jedné straně a na údržbu se v každém oboru výrazně liší

Výběr dálničního mýta je možné od roku 2017 provozovat bez firmy Kapsch Důležité je stále si opakovat přísloví : "Neříkej, že to nejde. Zkus nějaké řešení najít !!"

Ministr dopravy Dan Ťok informoval na tiskové konferenci 3. května 2016 o posudcích firem e-FRACTAL a A-consult, ze kterých prý vyplývá, že příští rok může provozovat systém výběru dálničního mýta pouze společnost KAPSCH. Pokud řekneme, že se jedná o hloupost, absurditu a nedokonalé posudku, tak je to sice pravda, ale je to moc strohé vyjádření k tak složitému a drahému řešení jakým výběr dálničního mýta je. Takže se to pokusím trocho rozvést.