Moderní pojmenování jako je: Průmysl 4.0, Industry 4.0, the Four Industry Revolution

 

Těch modních pojmenování je celá řada. Spojuje je ještě větší zapojení moderních technologií do přípravy (TPV), nákupu, vlastní výroby a distribuce zboží.

Nástroje zavedení postupů a technologií 4.0 do vaší firmy existují.

Záleží jak je konkrétní společnost dokáže využít pro zkvalitnění a zefektivnění své výroby.