Pokud generace našich otců a dědů dokázaly připravit a zrealizovat programy Apollo a Sojuz. Tak je velmi zvláštní, že teď víc jak 15 let zápasíme s tak pozemskými problémy, jako jsou počítačové viry a slabiny v operačních systémech.
Mimochodem programování je čistě lidská práce. Žádná fyzika, chemie nebo orientace v kosmickém prostoru, pouze lidská práce.

Chyby a omyly, které jsou patrné v oblasti IT se přenesly i do oblasti personalistiky.  Málo dnešních majitelů a CEO si uvědomuje, že oni jsou těmi prvními personality ve svých firmách.
Spolupracovníků je dost.  Pouze lidské zdroje jsou vyčerpané.

20 let a stále se opakují podobné problémy. Není to divné ??
Máme řešení pro malé i střední firmy.

Cyber bezpečnost

Z termínu Průmysl 4.0 se stalo PR heslo.
Ve skutečnosti se jedná víc o změny uvažování lidí než o technologie.

Průmysl 4.0

V časopise Právní rádce vyšel článek o tom, že pro Průmysl 4.0 je nutné vyřešit problémy s operačními systémy.
Pokud chceme řešit etické a právní problémy Průmyslu 4.0, samořiditelných vozidel nebo umělé inteligence, musíme nejdříve vyřešit základy, na kterých tyto obory stojí.

Nové "IT hračky" a nevyřešené staré problémy

na stránky Parlamentních Listů jsem přidal komentář k připravované změně ve vzdělávání zdravotních sester - víc zde

Na Parlamentních Listech jsem zveřejnil názor jak by bylo možné dálniční mýto výbírat bez soukromé firmy.

 

 

Na tiskové konferenci dne 29.8. 2016 oznámil ministr Němeček, že předloží návrh na úpravu vzdělávání do podoby 4 roky studia zdravotnický asistent (praktická sestra) a 1 rok nadstavbového studia diplomovaná sestra, apod.

Tedy ministerstvo přijalo můj návrh nebo alespoň uvažujeme podobným způsobem. Původní řešení tedy 4 roky jakékoliv střední školy a 3 roky nadstavby na VOŚ nebo VŠ neplní záměr připravovatdostatek středního zdravotnického personálu.

Návrh teď poputuje do Poslanecké sněmovny a je vemi pravděpodobné, že se tam proti němu zvedne velký odpor a lobby zástupců VOŠ a VŠ, kteří na absurdním způsobu vzdělávání měli postavený svůj business.

 

Podle vyjádření ministra Ťoka, tak dne 28.8. 2016 podepsal dodatek, kterým se prodlužuje smlouva se spoleností Kapsch na provoz dálničního mýta. Takže tunel za mnoho miliard dostává skutečnou podobu.